Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Πώς ψηφίζουμε για περιφερειακό συμβούλιο

Κατεβάστε τον πίνακα για να δείτε...
Ο ψηφοφόρος ψηφίζει για την 
εκλογή των συμβούλων της Περιφέρειας στα εκλογικά τμήματα του Δήμου που είναι γραμμένος και εκφράζει την προτίμησή του σε περιφερειακούς συμβούλους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ανήκει ο δήμος του. Π.χ., ο εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Βύρωνα Αττικής εκφράζει την προτίμησή του σε συμβούλους της εκλογικής περιφέρειας του Κεντρικού Τομέα Αθηνών στον οποίο ανήκει ο δήμος του.
Ο μέγιστος αριθμός των σταυρών που μπορούν να τεθούν εξαρτάται από το πόσες έδρες αντιστοιχούν σε κάθε εκλογική Περιφέρεια.
Παρατίθεται πίνακας, που δείχνει ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός σταυρών που μπορούν να τεθούν σε κάθε εκλογική περιφέρεια, καθώς και οι δήμοι που αντιστοιχούν σε κάθε περιφέρεια.