Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Απεργίας συνέχεια
Ο Σύλλογος Καθηγητών Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκηςσυνεχίζει τις κινητοποιήσεις του με 48ωρες κυλιόμενες απεργίες από τις 26 Μαΐου. Διεκδικούν πλήρη κάλυψη του εγκριθέντος προϋπολογισμού. Αμεση καταβολή κρατικής επιχορήγησης. Διορισμό νέου ΔΣ και πλήρωση της θέσης διευθυντή, άμεσα. Καταβολή όλων των οφειλόμενων δεδουλευμένων στο διδακτικό προσωπικό του ωδείου. Διαβάθμιση των σπουδών στο ωδείο, με αντιστοίχισή τους με τις ακαδημαϊκές βαθμίδες της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Αμεση κατάρτιση σύγχρονου οργανογράμματος, αντίστοιχου με τη σημερινή δομή και λειτουργία του ωδείου. Αμεση κάλυψη των υλικοτεχνικών αναγκών του ωδείου. Οριστική λύση του κτιριακού με μεταβίβαση του κτιρίου της οδού Φράγκων στην κυριότητα του ωδείου.