Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Καλό μήνα

Εύχομαι έναν θερμό μήνα αλλά και χειμώνα ιδιαίτερα στην κυβέρνηση η οποία θα βρει πολλούς μπροστά της, τι πολλούς όλους τους Έλληνες στα ολοκληρωτικά καπιταλιστικά της σχέδια. 

Νίκος Θεοδωράκης