Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Νίκος Μπογιόπουλος: Υπάρχει λύση; Ναι, λύση, υπάρχει!!!


Υπάρχει λύση!
*
Γιατί η Ελλάδα
διαθέτει ικανοποιητικό επίπεδο συγκέντρωσης της παραγωγής, των μέσων παραγωγής, του εμπορικού δικτύου και σημαντικό επίπεδο ανάπτυξης σύγχρονης τεχνολογίας.
*
Γιατί η Ελλάδα
διαθέτει έμπειρο και πολυάριθμο εργατικό δυναμικό, με βελτιωμένο μορφωτικό επίπεδο και εξειδίκευση, καθώς και πολυάριθμο επιστημονικό δυναμικό.
*
Γιατί η Ελλάδα
διαθέτει αξιόλογες πλουτοπαραγωγικές πηγές, σημαντικά αποθέματα ορυκτού πλούτου, που είναι σημαντικό πλεονέκτημα για την παραγωγική βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων.
*
Γιατί η Ελλάδα
έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να μπορεί να εξασφαλίζει επάρκεια στα είδη διατροφής για τις λαϊκές ανάγκες, αλλά και για το εξωτερικό εμπόριο.
*
Γιατί η Ελλάδα
διαθέτει δυνατότητες για παραγωγή σύγχρονων προϊόντων, μηχανών, εργαλείων και συσκευών.
***
Η Ελλάδα, επομένως, έχει όλες τις δυνατότητες να βγει από το «μονόδρομο» της εκμετάλλευσης, της φτώχειας και της ανέχειας του λαού της.
Η Ελλάδα διαθέτει όλους τους αντικειμενικούς όρους για να πορευτεί στον άλλο δρόμο, όχι το δρόμο του σφετερισμού του λαϊκού πλούτου από τα μονοπώλια, αλλά το δρόμο της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών.
Και είναι από αυτή ακριβώς τη σκοπιά, τη σκοπιά της ικανοποίησης των διευρυμένων κοινωνικών αναγκών και δικαιωμάτων, που:
*
Να γιατί
είναι ρεαλιστική η πρόταση του ΚΚΕ για κοινωνικοποίηση των βασικών και συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής στους τομείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, του ορυκτού πλούτου, των ορυχείων, της βιομηχανίας, των μεταφορών, της ύδρευσης, του τραπεζικού συστήματος, του εξωτερικού εμπορίου, της λαϊκής στέγης, της έρευνας.
*
Να γιατί
χρειάζεται και απαιτείται αποκλειστικά δημόσιο, καθολικό, ενιαίο, δωρεάν σύστημα Εκπαίδευσης, Υγείας, Πρόνοιας, Ασφάλισης.
*
Να γιατί
χρειάζεται ο παραγωγικός συνεταιρισμός της μικρομεσαίας αγροτιάς και των μικρών επιχειρηματιών σε κλάδους που η συγκέντρωση είναι μικρή.
*
Να γιατί
τόσο ο κοινωνικοποιημένος, όσο και ο συνεταιριστικός τομέας της λαϊκής οικονομίας πρέπει να ενταχθούν σε έναν κεντρικό πανεθνικό οικονομικό μηχανισμό σχεδιασμού, ταυτόχρονα με τον εργατικό και λαϊκό έλεγχο στη διεύθυνση της κάθε παραγωγικής μονάδας και υπηρεσίας, σε κάθε όργανο διοίκησης.
***
Να γιατί,
τελικά, η Λαϊκή Εξουσία είναι το ώριμο τέκνο της ανάγκης.
*
Λαϊκή Εξουσία,
βγαλμένη μέσα από τα σπλάχνα του λαού, σε σχέση ρήξης και ανατροπής της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας.
*
Λαϊκή Εξουσία,
που σε πείσμα όσων μιλούν περί δήθεν «απομονωμένης», «μικρής» και «μόνης» Ελλάδας, θα διαλύσει όλους τους παλιούς και σύγχρονους μύθους περί «ψωροκώσταινας» και θα προωθεί διακρατικές - εμπορικές συμφωνίες και συναλλαγές, για αξιοποίηση τεχνογνωσίας, με βάση το αμοιβαίο όφελος και συμφέρον.
*
Λαϊκή Εξουσία,
που δεν θα κάνει βήμα πίσω από τη βασική προϋπόθεση για μια άλλη Ελλάδα, προϋπόθεση που ισοδυναμεί με ρήξη και αποδέσμευση από την ΕΕ και τις άλλες ιμπεριαλιστικές ενώσεις.
*
Λαϊκή Εξουσία,
των εργατών και όλων των καταπιεζόμενων στρωμάτων, που δεν θα υποκύψει στην εσωτερική και διεθνή αντίδραση, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Που θα ακυρώσει όλα τα μέτρα του εγχώριου κεφαλαίου και θα αντιμετωπίσει όλες τις αντιλαϊκές συμφωνίες που έχουν υπογράψει οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις της πλουτοκρατίας.

Γράφει:
ο Νίκος ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ