Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Επιστημονικά λάθος διατύπωση στη Φυσική κατεύθυνσηςPhasma
«Εντός διδαχθείσας ύλης», αλλά υπερβολικά δύσκολα, χαρακτηρίζει τα χτεσινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στη Φυσική κατεύθυνσης, η Ενωση Ελλήνων Φυσικών, που φτάνει στο σημείο να ζητά συγγνώμη γι' αυτά τα θέματα από τους μαθητές «ως ύστατη προσπάθεια να σώσει την τιμή και το κύρος της επιστήμης». Η Ενωση λέει ότι εκτός από το 1ο θέμα «τα υπόλοιπα απαιτούσαν μεγάλη εμπειρία και ιδιαίτερη διαίσθηση στη φυσική» καθώς και ότι οι 3 ώρες δεν επαρκούσαν για την αντιμετώπισή τους.
Η Ενωση επισημαίνει ακόμα ότι «το θέμα Γ4 όπως διατυπώθηκε είναι επιστημονικά λανθασμένο. Η ράβδος παίρνει αρκετή ενέργεια μέσω του έργου της δύναμης F ώστε να κάνει ανακύκλωση, με αποτέλεσμα η κινητική της ενέργεια να αυξάνει επ' άπειρον».
Τελικά, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων απέστειλε οδηγία για τη βαθμολόγηση του μαθήματος σύμφωνα με την οποία «το ερώτημα Γ4 ακυρώνεται και οι αντίστοιχες μονάδες ανακατανέμονται στα υπόλοιπα ερωτήματα Γ1, Γ2 και Γ3 του θέματος».