Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Τρεις αφίσες όλο το νόημα μιας και μόνο πραγματικότητας, που καλούν τον λαό να μην επιτρέψει να τον γυρίσουν πίσω με το γάντι και με αυταπάτες!!!