Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Απόσυρση διαφήμισης της Ν.Δ;

Η σύζυγος του Ελύτη, Ιουλίτα Ηλιοπούλου, ζητά απόσυρση της διαφήμισης της ΝΔ