Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012

Ο Ρίτσος και τα τρία κόκκινα γράμματα. Κάπα, κάπα , Έψιλον.«Κάπα, Κάπα, Εψιλον.
τρία κόκκινα γράμματα...
Πολύ πονέσαμε σύντροφοι,
πολύ ξαγρυπνήσαμε
πολύ μακριά κοιτάξαμε
από κανέναν δεν το δανειστήκαμε το κόκκινο.
- δικό μας αίμα
τρία κόκκινα γράμματα
σεμνή υπογραφή του λαού μας
στις λεωφόρους του μέλλοντος
ο δρόμος φεύγει γρήγορα
η Ιστορία δεν γυρίζει πίσω...»