Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ Στόχοι πάλης με επείγοντα χαρακτήρα - Ζητάμε:Το ΚΚΕ έγκαιρα είχε προειδοποιήσει και με συνεχείς παρεμβάσεις του στη Βουλή και στο εργατικό λαϊκό κίνημα (θυμίζουμε ότι την προηγούμενη προεκλογική περίοδο δώσαμε συνέντευξη Τύπου με αυτά τα ζητήματα - «Ριζοσπάστης» 21/4/2012), ότι η πολιτική και τα μέτρα που προωθούνται στην Υγεία και στο Φάρμακο θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο την υγεία αλλά και την ίδια τη ζωή των ασθενών, ιδιαίτερα αυτών από τα λαϊκά στρώματα. Τα αντιλαϊκά αυτά μέτρα προωθήθηκαν με όχημα το «νοικοκύρεμα» και την περιστολή της «σπατάλης». Είναι όμως ενταγμένα στη στρατηγική της ΕΕ και έχουν εφαρμοστεί και συνεχίζουν να εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη της ΕΕ, απ' όλες τις κυβερνήσεις, κεντροδεξιές ή κεντροαριστερές, με μνημόνια ή χωρίς. Κοινός στόχος και κατεύθυνση των μέτρων αυτών είναι να δημιουργήσουν ακόμα πιο φτηνή εργατική δύναμη για την αύξηση της κερδοφορίας των μονοπωλίων.
Στη συνέντευξη Τύπου τονίζαμε ότι «οι προτάσεις του ΚΚΕ για την Υγεία αποτελούν συνεκτικό πλαίσιο που ξεκινά από το αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Υγείας με δωρεάν παροχή υπηρεσιών και καμιά επιχειρηματική δραστηριότητα. Πρώτο ζήτημα η δημόσια Υγεία που σημαίνει συστηματοποιημένη πρόληψη, έγκαιρη μελέτη και πρόγνωση, οι θέσεις μας για τα Κέντρα Υγείας, τα Νοσοκομεία. Προβάλλουμε τη θέση για ισότιμες υπηρεσίες Υγείας από πριν γεννηθεί ένα παιδί. Για να πραγματοποιηθούν απαιτούνται ριζικές αλλαγές, συνολική ανατροπή. Παρ' όλα αυτά, είναι έτσι διατυπωμένες που δίνουν τη δυνατότητα, με διεκδίκηση σήμερα, κάποιες από αυτές τις προτάσεις να επιβληθούν και να έχει κάποιες κατακτήσεις ο λαός. Είναι θέμα συσχετισμού δυνάμεων. Χρειάζεται ένα πλειοψηφικό λαϊκό ρεύμα που στηρίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη και στη συμμαχία της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων της πόλης και της υπαίθρου, των γυναικών και της νεολαίας».
Σήμερα η δραματική κατάσταση όπως εξελίσσεται στον ΕΟΠΥΥ, στα φάρμακα και στα δημόσια νοσοκομεία, αποτυπώνει τη χρεοκοπία του λαού στον τομέα των δημοσίων παροχών υγείας. Αυτό το γεγονός απαιτεί από το εργατικό - λαϊκό κίνημα και τις οργανώσεις του, χωρίς καθυστέρηση, χωρίς αναμονή, από τώρα να αναπτύξει τέτοιους αγώνες που στις συγκεκριμένες συνθήκες ισοδυναμούν με την προάσπιση της υγείας και της ζωής των λαϊκών στρωμάτων.
Οι εξελίξεις αναδεικνύουν τη ρεαλιστικότητα της θέσης του ΚΚΕ ότι οι λαϊκές ανάγκες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση, μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο εάν καταργηθεί η εξάρτηση του συστήματος Υγείας από τους επιχειρηματικούς ομίλους, τα μονοπώλια και δημιουργηθεί ένα ενιαίο, καθολικό, σύγχρονο και αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας, που θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες σε όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης και την κοινωνικοποίηση όλων των ιδιωτικών μονάδων Υγείας, της βιομηχανίας φαρμάκων, ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμου υλικού.
Στα πλαίσια αυτά το ΚΚΕ αναδείχνει σήμερα ορισμένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα και τους αντίστοιχους στόχους πάλης που έχουν επείγοντα χαρακτήρα.
Για τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
1. Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει πλέον πάνω από 10 εκατομμύρια άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους, δηλαδή πάνω από το 92% του πληθυσμού.
Ο αρχικός προϋπολογισμός του 2012 για τα ετήσια έσοδα του ΕΟΠΥΥ από ασφαλιστικές εισφορές ήταν 9 - 9,5 δισ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός αυτός έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω στα 4,5 δισ. ευρώ λόγω της δραματικής μείωσης των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία προβλέπεται να μειωθούν ακόμα περισσότερο με την αύξηση της ανεργίας, την πολιτική των εισφοροαπαλλαγών και εισφοροελαφρύνσεων των επιχειρηματιών.
Η κρατική επιχορήγηση αρχικά είχε προσδιοριστεί στο 0,6% του ΑΕΠ και με τον πρόσφατο εφαρμοστικό νόμο μειώθηκε στο 0,4% του ΑΕΠ. Είναι ενδεικτικό ότι πριν τον ΕΟΠΥΥ και μόνο για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, που ήταν 5,5 εκατομμύρια, η κρατική επιχορήγηση ήταν 1,4% του ΑΕΠ. Το ΑΕΠ τότε έτρεχε με ανάπτυξη 3-4% και τώρα είναι μειωμένο κατά 16%. Αυτό σημαίνει ότι η κρατική επιχορήγηση για διπλάσιους ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ μειώθηκε 3,5 φορές και στην πραγματικότητα παραπάνω, αφού το ΑΕΠ είναι μικρότερο από πριν.
2. Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ για το 2012 είναι: προς τους φαρμακοποιούς 540 εκατ. ευρώ, στους συμβεβλημένους κλινικούς και εργαστηριακούς γιατρούς 570 εκατ. ευρώ, στη φαρμακοβιομηχανία 550 εκατ. ευρώ, στις ιδιωτικές κλινικές 800 εκατ. ευρώ, στα δημόσια νοσοκομεία 1,7 δισ. ευρώ και συνολικά φθάνουν στα 4,16 δισ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΟΠΥΥ είναι μόλις 5 εκατ. ευρώ.
Τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν ότι έχουμε ουσιαστικά στάση παροχών του κράτους σε ασθενείς. Τις τελευταίες μέρες όλοι ακούμε την κραυγή αγωνίας των καρκινοπαθών και των άλλων χρονίως πασχόντων (μεταμοσχευμένοι, με σκλήρυνση κατά πλάκας, αιμορροφιλικοί κ.ά.) για την έλλειψη φαρμάκων και την οικονομική αδυναμία τους να πληρώσουν εξολοκλήρου τις αυξημένες τιμές των φαρμάκων. Επίσης, έχουμε στάση πληρωμών σε φαρμακοποιούς, υγειονομικούς μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους για υπηρεσίες Υγείας. Το γεγονός της στάσης παροχών και πληρωμών εκφράζεται με την έλλειψη των δημοσίων νοσοκομείων σε ιατρικό, υγειονομικό υλικό και φάρμακα, σε γιατρούς και νοσηλευτές, για την τακτική λειτουργία των νοσοκομείων, ορισμένα νοσοκομεία μάλιστα έχουν φτάσει να χειρουργούν μόνο έκτακτα περιστατικά. Εκφράζεται με τη μη διάθεση φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία, σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, με τη μη πληρωμή των μισθών των εργαζομένων, ιδιαίτερα στα προνοιακά ιδρύματα, τις ψυχιατρικές και άλλες ιδιωτικές κλινικές, στα διαγνωστικά κέντρα, όπως και τη μη καταβολή των εφημεριών στα δημόσια νοσοκομεία και τα ΚΥ.
Το ΚΚΕ θεωρεί ως κρίσιμο και επείγοντα στόχο πάλης που πρέπει να διεκδικηθεί ενιαία από το εργατικό - λαϊκό κίνημα,την πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, των ασφαλιστικών ταμείων και των δημόσιων νοσοκομείων από τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου να καλύψουν τα χρέη (φάρμακα, αναλώσιμα, υγειονομικό υλικό, γιατροί, φαρμακοποιοί κλπ.), αλλά και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ασφαλισμένων άμεσα και βεβαίως το επόμενο διάστημα, και να καλύψει υγειονομικά όλους όσοι έχουν χάσει για οποιοδήποτε λόγο την ασφάλιση στην Υγεία. Να δοθούν πίσω τα χρήματα των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων που «κουρεύτηκαν» με τη δανειακή σύμβαση.
3. Σήμερα υπάρχουν συνολικά 12.000 γιατροί (συμβεβλημένοι και πρώην γιατροί του ΙΚΑ) από 22.000 που ήταν πριν, για να καλύψουν διπλάσιους ασφαλισμένους. Επίσης το πλαφόν των 200 επισκέψεων το μήνα που ισχύει σε κάθε γιατρό και οι σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και μηχανήματα στα Κέντρα Υγείας, αναγκάζουν τους ασθενείς είτε να μπαίνουν σε μακροχρόνιες λίστες αναμονής, είτε να οδηγούνται στον ιδιωτικό τομέα.
Ζητάμε:
 • Να καταργηθεί η συμμετοχή του 15% των ασφαλισμένων που απευθύνονται στα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα.
 • Να καταργηθεί το πλαφόν των 200 επισκέψεων το μήνα στους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς.
 • Να μην καταργηθεί ή συγχωνευθεί κανένα δημόσιο Κέντρο Υγείας, υγειονομική μονάδα και εργαστήρια του ΙΚΑ.
 • Να προσληφθεί προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, να εξοπλιστούν με τα αναγκαία ιατρικά μηχανήματα και να καλύπτουν τις ανάγκες δωρεάν όλο το 24ωρο.
Για τα δημόσια Νοσοκομεία
 • Η κυβέρνηση να εξασφαλίσει, αναλαμβάνοντας η ίδια τη διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές των δημόσιων νοσοκομείων για την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία τους με όλα τα φάρμακα, υγειονομικό και αναλώσιμο υλικό, αντιδραστήρια για τις εργαστηριακές εξετάσεις, υλικά για τα χειρουργεία.
 • Να καταργηθούν οι πληρωμές, εισιτήρια, συμμετοχές για ιατρικές, εργαστηριακές εξετάσεις και θεραπείες.
 • Να μην καταργηθούν ή συγχωνευτούν κρεβάτια, εργαστήρια, τμήματα ή και ολόκληρα νοσοκομεία.
 • Να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό, να μονιμοποιηθούν οι έκτακτοι, επικουρικοί κλπ. Οσο υπάρχουν επικουρικοί, εργαζόμενοι με «μπλοκάκι», τη μισθοδοσία να την αναλαμβάνει το κράτος και όχι από τα έσοδα του νοσοκομείου όπως ισχύει σήμερα.
Για τα Φάρμακα
 • Το κράτος να αναλάβει να πληρώσει το ίδιο τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων.
 • Η κυβέρνηση να εξασφαλίσει, αναλαμβάνοντας η ίδια τη διαπραγμάτευση με τις φαρμακοβιομηχανίες, την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία σε όλα τα φάρμακα.
 • Να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και επαρκής διάθεση όλων των ειδικών φαρμάκων (για καρκινοπαθείς κλπ.) από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.
 • Η πληρωμή των φαρμάκων από τους φαρμακοποιούς στους προμηθευτές να γίνεται μετά την εξόφλησή τους από τον ΕΟΠΥΥ. Η πληρωμή στους προμηθευτές και η απόδοση του ΦΠΑ να γίνεται στο ύψος του ποσοστού που αποζημιώνονται αντίστοιχα από τον ΕΟΠΥΥ. Να δοθεί η δυνατότητα συμψηφισμού των χρεών ανάμεσα στο Δημόσιο και στους φαρμακοποιούς και τους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς.
 • Να υπάρχει μηδενική συμμετοχή, δηλ. δωρεάν, σε όλα τα φάρμακα των χρόνιων παθήσεων και για τις συνόδους νόσους, για όλα τα συμπληρώματα διατροφής (καρκινοπαθείς κ.ά.) καθώς και για όλο το υγειονομικό και αναλώσιμο υλικό για χρόνιους πάσχοντες και ΑμΕΑ.
 • Να παρέχονται δωρεάν όλα τα φάρμακα σε όλο το λαό με προτεραιότητα στους άνεργους, ανασφάλιστους Ελληνες και μετανάστες, στους χαμηλοσυνταξιούχους, στους φτωχούς αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους που έχουν κλείσει τα μαγαζιά τους.
Για την κατ' οίκον φροντίδα και νοσηλεία των ηλικιωμένων
 • Κρατική χρηματοδότηση και όχι από ευρωπαϊκά προγράμματα ή από εισφορές των εργαζομένων, για την εξασφάλιση της συνέχισης και αναβάθμισης των υπηρεσιών του «Βοήθεια στο Σπίτι», με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση όλων όσων εργάζονται σήμερα. Επέκταση του προγράμματος σε όσους ηλικιωμένους χρειάζονται βοήθεια και κατ' οίκον νοσηλεία χωρίς περιορισμούς.
Για τους μετανάστες
 • Εξασφάλιση δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών υγείας, προσανατολισμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των μεταναστών (προληπτικές εξετάσεις, εμβολιασμούς, περίθαλψη). Ενίσχυση αυτών των υπηρεσιών με κινητές μονάδες που θα επισκέπτονται συστηματικά τους μετανάστες στους τόπους συνάθροισής τους και στα κέντρα φιλοξενίας που να παρέχουν αξιοπρεπή και υγιεινή διαβίωση.