Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ»

Σαπφούς 10 – Αθήνα, τηλ.: 210.3213694, 210.3215246, φαξ : 210.3240827

Website : www.pmu.gr - e-mail : pmu@pmu.gr      25/8/2015ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι βγήκε η Εγκύκλιος από το Υπουργείο Εσωτερικών που διευκρινίζει το άρθρο 26 της παραγράφου 8 του νόμου 4325/15, για το οποίο κινητοποιηθήκαμε 19 Σωματεία για την επίτευξή του.

Σημαντική είναι η διευκρίνιση της Εγκυκλίου που αφορά τις μισθώσεις έργου και τις συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου και δίνει τη δυνατότητα στους συναδέλφους που έχουν τις παραπάνω συμβάσεις και πληρούν τους όρους που απαιτεί ο νόμος, να πληρώνονται ως ΤΕ ακόμη και σε περίπτωση που το αίτημα του Φορέα αφορούσε θέση ΔΕ μουσικών.Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στα τηλέφωνα του Σωματείου.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Αν.Γ.Γραμματέας

Βασίλης Παρασκευόπουλος Κώστας Σταυρόπουλος